Dutch Coach Kollectiv

Aan het roer van het Dutch Coach Kollectiv staan Fred Diepeveen en Ineke van Dijk, drijvende krachten die zich toeleggen op het begeleiden, coachen en adviseren van professionals, ondernemers en organisaties door een veelheid aan uitdagingen.

In lijn met het ethos van maatschappelijke impact opereert Dutch Coach Kollectiv onder de auspiciën van Stichting Socium Fidens, officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58974857 en gevestigd aan Merwedeplein 50, 1078 NG, Amsterdam. Als non-profitorganisatie is onze missie om middelen in te zetten ter versterking van ons team van coaches, mentoren en consultants, terwijl we tegelijkertijd de duurzaamheid van onze organisatorische inspanningen waarborgen.

English

At the helm of the Dutch Coach Kollectiv are Fred Diepeveen and Ineke van Dijk, driving forces dedicated to guiding, coaching, and advising professionals, entrepreneurs, and organizations through a myriad of challenges.

Aligned with the ethos of social impact, Dutch Coach Kollectiv operates under the auspices of Stichting Socium Fidens, officially registered with the Chamber of Commerce under Number 58974857 and headquartered at Merwedeplein 50, 1078 NG, Amsterdam. As a non-profit entity, our mission is to utilize resources to bolster our team of coaches, mentors, and consultants while ensuring the sustainability of our organizational endeavors.

I accept access to this site, registration of information I enter and the use of it for newsletters and so on.